torsdag 15 augusti 2019

Bullet Journal - more pages!


Hi there!
I'm back with my BuJo (Bullet Journal)

Today I'm gonna show you a weekly layout.
I chose the first week in January 2020

There's also room for a weekly menu & ...to blog.

Of course you choose what you want, always make your BuJo after your needs.
Some have 14 days or monthly layout.

--------------------------------

Hej där!

Jag är tillbaka med BuJo (Bullet Journal)

Idag ska jag visa en veckolayout
Jag valde den första veckan i Januari 2020

Det finns också plats för veckomatsedel & att blogga.

Självklart så väljer du vad du vill, gör alltid din BuJo efter dina behov.
En del har 14 dagars eller månads layout.
This is what I used for the layout/ Det här använde jag till denna layout
I'll give you a few more pages that is useful for me.
Jag visar er några fler sidor som är användbara för mig.Training & Books to read/Träning och böcker att läsa
This is what I used for the layout/Det här använde jag till denna layout


Keep track on birthdays/ Håll reda på födelsedagar
This is what I used for the layout/Det här använde jag till denna layout

You can find my first post with BuJo here
Du kan hitta mitt första inlägg om BuJo här

Hope that you think this was useful for you
Hoppas att detta var användbart för dig

Take care!

Ta hand om dig!

DT-Lena

måndag 5 augusti 2019

Lo - My stars


My Stars/ Mina stjärnorI've seen some Lo's lately and I just had to do one also!
Here's my grandchildren - my stars!
They stick together and always do the same thing...as you can see. Lol

-----------------------------

Jag har sett några Lo's på sistone och jag var bara tvungen att göra en också!
Här är mina barnbarn - mina stjärnor!
Dom håller ihop och göra alltid samma sak...som ni kan se. Lol

This is what I use to make this Lo:
/ Det här är det jag använde för att göra denna Lo:

Thanks for watching
Tack för titten

DT-Lena


torsdag 25 juli 2019

A perfect handbag with a lot of messages


A friend showed me a lovely tutorial for a handbag.
So now I want to show it for you to!En vän visade mig en underbar beskrivning på en handväska.
Så nu vill jag visa er också!
This is how it looks when you open it!

Så här ser den ut när du öppnar den!


Here comes the tutorial...

Här kommer beskrivningen...Cardstock 12" x 12"

Score Valleyfold (marked with red)  at 4" & 8"
turn the paper and
score at 4" & 8"

Turn the paper around and score all the lines that I marked blue, Mountain fold

Crease all the folds well so that the purse can be closed.

----------------------------

Cardstock 12" x 12"

Biga "dal" (markerat med rött) 4" & 8"
vänd pappret och
biga 4" & 8"

Vänd sida på pappret och biga alla linjer som jag har markerat blått, "berg".

Dra bigaren över alla bigade linjerna så att vikningarna blir skarpa och man kan stänga handväskan.


----------------------------------


The Flap/Lock


Cut a piece of cardstock at 4" x 4 1/2 "
Score with the longside up at 2" & 2 1/2"

To make the handle, cut a piece at 4" x 1/2" (or as you prefer)

I fastened the handle with brads, it's strong and it looks nice.

After decorating the purse with patterned paper;
Attach the flap on to the back of the purse with strong tape.
Use magnets at the front, so that you can open/close the purse.


------------------------------


Skär en del cardstock 4" x 4 1/2"
Biga med långsidan uppåt:  2" & 2 1/2"

För att göra handtaget, skär ut 4" x 1/2" (eller som du själv vill ha den)

Jag fäste handtaget med brads, det är håller och ser snyggt ut.

Efter du har dekorerat väskan med mönstrat papper;
Fäst locket på baksidan med stark tape.
Använd magneter till framsidan, så att du kan öppna/stänga väskan.


-------------------------------

This is what I used to decorate the purse !
Det här har jag använt för att dekorera väskan!


The outside/Utsidan
and the inside/och insidan

I hope you enjoy making the purse!

Hoppas ni tycker att det blir kul att göra väskan!Summergreatings/
Sommarhälsningar

DT-Lenamåndag 15 juli 2019

SnigelpostHow lovely 
isn't it to get a card delivered by the postman!
Sure, it takes a day or two, but....

Hur underbart
 är det inte att få ett kort levererat av brevbäraren!
Visst, det tar en dag eller två, men...


Here comes my Snailmail card as a Slidercard. You push the snail forward, so fun!


Här kommer mitt Snigelpost kort som ett Sliderkort. Du för snigeln framåt, så kul!
This is what I used to make this card:


Det här använde jag för att göra kortet:To make the slider I used the die to the right, it comes in a set of 6 dies.


För att göra slidern så använde jag diesen till höger, den kommer i ett set med 6 dies.


Try this, it'so much fun!
Take care!


Testa detta, det är så kul!
Ta hand om er!


DT-Lena

fredag 5 juli 2019

Ren kärlek till en sjuklingPure Love to a sick friend...

Ren Kärlek till en vän...This is what I used to make this card:
Detta använde för att göra kortet:Take care of yourself and your friends

Ta hand om dig själv och dina vänner

DT- Lena

tisdag 25 juni 2019

Man ska ha husvagn....

You should have a caravan...
(This sounds crazy in english, but in Sweden we got a song with those lyrics☺)Man ska ha husvagn...To make this card I used:
För att göra detta kort så har jag använt:Hope that you all are enjoying the summer!

Hoppas att ni alla njuter av sommaren!

DT-Lena

lördag 15 juni 2019

Peek a boo!

Peek a boo!
A cute card for the little one

Tittut!
Ett sött kort för den lille
This is what I used to make this card/ Det här använde jag för att göra kortetStamp/Stämpel: Kurragömma


I cut out around the edges on one side of the stamp to get a different effect.

Jag klippte runt kanterna på ena sidan av stämpeln för att få en annorlunda effekt
Enjoy the summer!

Njut av sommaren!

DT-Lena